kërkimi i avansuar

Medical Institute Fati Im
Ne kujdesemi për shëndetin tuaj
Vendi:
Prishtinë
Verifikuar nga MSH e RKS!


Per nje jete te lumtur me femije

Qendra jonë duke u bazuar në aftësitë profesionale të stafit tonë si dhe të bashkëpunëtorëve profesional nga perëndimi e po ashtu duke pasur parasysh infrastrukturën moderne që disponon, ofron mundësitë për trajtim të infertilitetit bashkëshortor përmes Teknikave të Reproduksionit të Asistuar si IUI-Intra Uterine Insemination, IVF-In Vitro Fertilizimit dhe ICSI-Intra Citoplasmatic Sperm Injection.

QENDRA DISPONON ME:

Kabinetet për ultrasonografi që mundëson detektimin e hershëm të anomalive të mundëshme të frytit si dhe përcjelljen e barrës normale deri në lindje.

Salla operative me sisteme bashkohore për intervenime endoskopike ku kryhen: Cervikoscopia, Hysteroscopia, Laparoscopia intervente

Laborator embriologjik të sofistikuar për IVF dhe ICSI ku bëhet:

Përgatitja e oociteve të aspiruara, Fertilizimi i oociteve përmes teknikave të IVF/ICSI, si dhe Ruajtja në inkubator e embrioneve të formuara deri në embryotransfer.

Dr.   Fatos   Muhaxhiri
Specialist Gjinekolog Obstetër
Medical Institute Fati Im

44  vjeç/e
Diplomoj në vitin  2005    Universitetin e Prishtinës ,   Fakullteti i Mjëkësisë  Prishtinë, Kosovë
Specializoj në  Prishtinë, Kosovë
Dr.   Fatos   Muhaxhiri  flet  shqip , anglisht , serbisht


Orari i Mjekut


H

09:00
20:00


M

09:00
20:00


M

09:00
20:00


E

09:00
20:00


P

09:00
20:00


S

09:00
14:00


D

--:--
--:--

Dr.   Halim  Toro
Specialist Pediatër - Ultrasonist
Medical Institute Fati Im

57  vjeç/e
Diplomoj në vitin  1991    Universitetin e Prishtinës ,   Fakullteti i Mjëkësisë  Prishtinë, Kosovë
Specializoj në  Beograd, Serbi
Dr.   Halim  Toro  flet  shqip , anglisht , serbisht , turqisht


Orari i Mjekut


H

15:20
20:00


M

15:20
20:00


M

15:20
20:00


E

15:20
20:00


P

15:20
20:00


S

10:00
14:00


D

--:--
--:--

Dr.   Musa  Myftari
Specialistë I Urologjis
Medical Institute Fati Im

72  vjeç/e
Diplomoj në vitin  1973    Universitetin e Zagrebit ,   Fakulteti i Mjekësisë   Zagreb, Kroaci
Specializoj në  Zagreb, Kroaci
Dr.   Musa  Myftari  flet  shqip , anglisht , serbisht


Orari i Mjekut


H

--:--
--:--


M

13:30
16:00


M

--:--
--:--


E

--:--
--:--


P

--:--
--:--


S

--:--
--:--


D

--:--
--:--

Dr.   Naser  Rafuna
Specialist Gjinekolog – Obstetër
Medical Institute Fati Im

59  vjeç/e
Diplomoj në vitin  1987    Universitetin e Prishtinës ,   Fakulteti i Mjekësisë  Prishtinë, Kosovë
Specializoj në  Prishtinë, Kosovë
Dr.   Naser  Rafuna  flet  shqip , anglisht , serbisht


Orari i Mjekut


H

15:00
19:00


M

15:00
19:00


M

15:00
19:00


E

15:00
19:00


P

15:00
19:00


S

09:00
14:00


D

--:--
--:--

Dr.   Gëzim  Lipoveci
Internist - Gastroentorolog
Medical Institute Fati Im

65  vjeç/e
Diplomoj në vitin  1980    Universitetin e Prishtinës ,   Fakulteti i Mjekësisë  Prishtinë, Kosovë
Specializoj në  Zagreb, Kroaci
Dr.   Gëzim  Lipoveci  flet  shqip , anglisht , serbisht


Orari i Mjekut


H

--:--
--:--


M

--:--
--:--


M

08:00
14:00


E

--:--
--:--


P

--:--
--:--


S

--:--
--:--


D

--:--
--:--

Dr.   Mentor  Kotori
Specialist Gjinekolog Obstetër
Medical Institute Fati Im

2020  vjeç/e
Diplomoj në vitin  1995    Universitetin e Prishtinës ,   Fakulteti i Mjekësisë  Prishtinë, Kosovë
Specializoj në  Tiranë , Shqipëri
Dr.   Mentor  Kotori  flet  shqip , anglisht , serbisht


Orari i Mjekut


H

15:00
19:00


M

15:00
19:00


M

15:00
19:00


E

15:00
19:00


P

15:00
19:00


S

09:00
14:00


D

--:--
--:--

Qasja
 
Parking
Parking për te hendikepuarit

Orari i Institucionit

H

07:30
20:00


M

07:30
20:00


M

07:30
20:00


E

07:30
20:00


P

07:30
20:00


S

07:30
20:00


D

--:--
--:--

Kontakti
 
Lagj D6H4/3, 10000 Prishtinë Kosovë
Mob: 045 322 260 Tel: 038 559 918
E-mail: poliklinika_fati_im@hotmail.co Web: www.fatiim.com

Harta
Publiko ne rrjetet sociale
Opsione Tjera