kërkimi i avansuar

Zgjedh Kategorinë


 

Pako Avancuar

Zgjedhni pakon e avancuar për të përmirësuar rangimin e juaj në listat e kërkimeve.Mundësi për paraqitje bazike para pacientëve
Ofroni pacientëve të interesuar mundësi në që t'ju gjejnë dhe t'ju kontaktojnë menjëherë.

Në mënyrë që t'ju gjejnë pacientet që kanë nevoj për shërbimet e juaja, pakoja basike ju ofron që të bëheni i kërkueshëm me të gjitha të dhënat kontaktuese si numrat e telefonit, e-maila, adresa dhe formës kontaktuese.


Dërgoni pacientet në webfaqën tuaj

Pakoja bazike ju mundëson që të paraqitni webfaqen e institucionit tuaj dhe t'i informoni kështu pacientet edhe më detaisht për trajtimet, diagnostifikimet dhe shërbimet që ju i ofroni.


Bindni pacientët përmes informatave shtesë

Pakoja bazike ju mundëson që të përshkruani institucionin dhe personelit shëndetësor me një tekst përshkrues dhe paneleve tjera dhe kështu mund të transmetoni mesazhe të fuqishme drejt pacientëve në lidhje me profesionalizmin dhe përvojën e tuaj


Mundësia shtesë përmes rangimit:
Dilni në listat e rezultateve para ofruesve

Abonimi i pakos së avancuar ju mundëson që, përvec që i gëzoni të gjitha shërbimet nga pakoja bazike, të rënditeni para institucioneve që e kanë abonuar pakon bazike. Ky rangim mund t'ju sjellë vizibilitet më të madh tek vizitorët e faqës dhe kështu rrit shancet që t'ju shohin vizitore e kerkomjekun.com.Më shumë rreth pakove tjera